Spanje met de zon als onuitputtelijke energiebron voor toeristische projecten.

0

Posted by Redactie | Posted in Accommodatie, Vakantie, Zon | Posted on 05-01-2012

Schlagwörter: , ,

Iedereen die Spanje kent, ook al is het alleen maar van TV, weet het: ´daar schijnt bijna altijd de zon´. De provincie Alicante telt  jaarlijks met 2846 uur zon, dat is ongelofelijk veel vergeleken met Nederland waar we een gemiddelde kennen van rond de 1500uur. Tegen alle logica in is het echter Duitland die een flinke voorsprong heeft als het gaat om de hoeveelheid opgewekte zonnestroom en raakt  Nederland vreselijk achter bij de ontwikkeling van deze vorm van energie.  Maar ook in Spanje begint steeds meer het idee post te vatten dat de zon een onuitputtelijke bron van inkomsten zou kunnen zijn. Nu niet alleen als grote bol die boven de stranden de toeristen van een mooi kleurtje voorziet, maar als energiebron.

Een energiebron die geen enkele CO2 uitstoot (op aarde) kent en daardoor steeds meer als dé oplossing voor het wereldwijde energie-vraagstuk geldt. Een aantal jaren geleden heeft een General Motors visionair voorspelt dat wat er met informatie is gebeurd via internet in de toekomst met energie zal gebeuren. Een World Wide Web van energiebronnen die afwisselend gebruiker en dan weer energieproducent zijn. Stel je eens voor wat dat voor de wereld zou betekenen. Geen afhankelijkheid meer van fossiele brandstoffen, minder centrale macht als het om energie gaat, minder oorlog, zou geweldig zijn toch!?

Ecolodge Refugio Marnes is zo´n plek binnen de provincie Alicante,  waar energie gebruikt, maar ook geproduceerd wordt. Een, op dit moment, 24 zonnepanelen tellend  systeem zorgt er voor dat het hele landgoed van energie wordt voorzien. Het zwembad, koelkasten, de vaatwasser in het hoofdhuis, de waterpompen en natuurlijk alle verlichting wordt door middel van foto-voltaische cellen opgewekt. De gasten merken daar helemaal niets van. Alleen worden zij er bij aankomst op geattendeerd, dat eventueel meegenomen verwarmings of koelings apparatuur hier niet welkom zijn. Voor de zonloze dagen en bij piekverbruik zetten ze een dieselgenerator in. Deze loopt op een brandstof die voor 30% uit hernieuwbare bronnen komt. Voor dit ´probleem´ worden nog naar alternatieven gezocht.

Stroomuitval hebben ze  op RM aanmerkelijk minder dan aan de kust en in de omliggende dorpen en gehuchten. In de afgelopen 10 jaar heeft nog geen enkele gast zonder stroom gezeten. Een betrouwbaar en schoon energiesysteem het kan dus echt.

Write a comment